• ایران نور
  • برج مسکونی
  • 3
  • irannoor
  • سازمان تنظیم مقررات
  • نورپردازی مرکز خرید گلستان

  لامپ های فلورسنت

   
  t8
   
  1.T8 fluorescent tube 18W
  2.6400k
  3.Tri-color
  4.Life-span:8000hours
  5.Ra>82

  CYG20-T8
  t8  
  1.T8 tube
  2.6400K
  3.Ra>82
  4.Life span:8000H
  5.Power:36W

  CYG40-T8
  lamp tube  
  1.T5 fluorescent tube
  2.2700k/4000k/6400k
  3.Tri-color
  4.Life-span:8000hours
  5.Ra>82

  CYG28-T5
  lamp tube
   
  1.T5 fluorescent tube
  2.2700k/4000k/6400k
  3.Tri-color
  4.Life-span:8000hours
  5.Ra>82
  6.power:14W
  CYG14-T5    


  Dimension L*W*H Luminous Flux Power Lamp base Model
  Rated Voltage: 220V
  Ra: Ra>82
  Color Temperature: 2700K/4000K/6400K
  Average Lifespan: 8000H


             
  hl=l04 h2=41 dl=40 156 lm 3W E27 CYG03-2U/B
  hl=114 h2=51 dl=40 240 lm 5W E14/E27 CYG05-2U/B
  hI = 124 h2=61 dl =40 336 lm 7W E27 CYG07 -2U/B
  hl=l34 h2=71 dl=40 525 lm 9W E27 CYG09-2U/B
  hl=144 h2=81 dl=40 640 lm llW E27 CYG 11-2U/B
  Dimension L*W*H Luminous Flux Power Lamp base Model
  Rated Voltage: 220V
  Ra: Ra>82
  Color Temperature: 2700K/4000K/6400K
  Average Lifespan: 8000H  h1-153 h2-89 d1-40 730 lm 13W E27 CYG13-2U/B

  Dimension L*W*H Luminous Flux Power Lamp base Model
  Rated Voltage: 220V
  Ra: Ra>82
  Color Temperature: 2700K/4000K/6400K
  Average Lifespan: 8000H


  hl=113 h2=51 dl=42 525 lm 9W E27 CYG09-3U/B
  hl=133 h2=71 dl=42 700 lm 12W E27 CYG12-3U/B
  hI = 143 h2=81 dl =42

  885 lm

  15W

  E27

  CYG15-3U/B
  Dimension L*W*H Luminous Flux Power Lamp base Model
  Rated Voltage: 220V
  Ra: Ra>82
  Color Temperature: 2700K/4000K/6400K
  Average Lifespan: 8000H


  hl=157 h2=81 dl=52
  1075lm
  18W E27 CYG18-3U/B
  hl=167 h2=91 dl=52
  1200lm
  20W E27 CYG20-3U/B
  hI=177 h2=101 dl=52
  1420lm

  24W

  E27

  CYG24-3U/B

  Dimension L*W*H Luminous Flux Power Lamp base Model
  Rated Voltage: 220V
  Ra: Ra>82
  Color Temperature: 2700K/4000K/6400K
  Average Lifespan: 8000H


  h1-195 h2-98 d1-62
  2200lm
  35W E27 CYG35-4U
  Dimension L*W*H Luminous Flux Power Lamp base Model
  Rated Voltage: 220V
  Ra: Ra>82
  Color Temperature: 2700K/4000K/6400K
  Average Lifespan: 8000H


  hl=275 h2=158 dl=88
  5200lm
  85W E27 CYG85-
  5UL-E27
  hl=300 h2=158  dl=88
  5200lm
  85W E40 CYG85-
  5UL-E40
  hI=295 h2=178  dl=88
  6100lm

  105W

  E27

  CYG105-
  5UL-E27
  hI=320 h2=178  dl=88  6100lm  105W  E27   CYG105-
  5UL-E40

  Dimension L*W*H Luminous Flux Power Lamp base Model
  Rated Voltage: 220V
  Ra: Ra>82
  Color Temperature: 2700K/4000K/6400K
  Average Lifespan: 8000H


  hl=227 h2=118 dl=72
  3400lm
  55W E27 CYG55-4UL-E27
  hl=245 h2=118  dl=72
  3400lm
  55W E40 CYG55-4UL-E40
  hI=237 h2=128  dl=72
  4100lm

  65W

  E27

  CYG65-4UL-E27
  hI=255 h2=128  dl=72
  4100lm  65W  E40
  CYG65-4UL-E40

  Dimension L*W*H Luminous Flux Power Lamp base Model
  Rated Voltage: 220V
  Ra: Ra>82
  Color Temperature: 2700K/4000K/6400K
  Average Lifespan: 8000H


  hl=126 h2=60 dl=42
  720lm
  12W E27 CYG128
  hl=139 h2=73  dl=42
  910lm
  15W E27 CYG158
  Dimension L*W*H Luminous Flux Power Lamp base Model
  Rated Voltage: 220V
  Ra: Ra>82
  Color Temperature: 2700K/4000K/6400K
  Average Lifespan: 8000H


  hl=113 h2=51 dl=38
  270lm
  5W E27 CYGL05B
  hl=124 h2=62  dl=38
  440lm
  8W E27 CYGL08B
  Dimension L*W*H Luminous Flux Power Lamp base Model
  Rated Voltage: 220V
  Ra: Ra>82
  Color Temperature: 2700K/4000K/6400K
  Average Lifespan: 8000H


  hl=155 h2=79 dl=52
  1240lm
  20W E27 CYGL20B
  hl=163 h2=87  dl=52
  1465lm
  24W E40 CYGL24B
  Dimension L*W*H Luminous Flux Power Lamp base Model
  Rated Voltage: 220V
  Ra: Ra>82
  Color Temperature: 2700K/4000K/6400K
  Average Lifespan: 8000H


  hl=92 h2=45 dl=38
  270lm
  5W E27 CYGLX05
  hl=104 h2=55  dl=38
  440lm
  8W E40 CYGLX08
  Dimension L*W*H Luminous Flux Power Lamp base Model
  Rated Voltage: 220V
  Ra: Ra>82
  Color Temperature: 2700K/4000K/6400K
  Average Lifespan: 8000H


  hl=106 h2=52 dl=48
  720lm
  12W E27 CYGLX12
  Dimension L*W*H Luminous Flux Power Lamp base Model
  Rated Voltage: 220V
  Ra: Ra>82
  Color Temperature: 2700K/4000K/6400K
  Average Lifespan: 8000H


  hl=121 h2=48 dl=48
  910lm
  15W E27 CYGLX15

  Dimension L*W*H Luminous Flux Power Lamp base Model
  Rated Voltage: 220V
  Ra: Ra>82
  Color Temperature: 2700K/4000K/6400K
  Average Lifespan: 8000H


  hl=12 h2=70
  525lm
  9W
  PLC
  CYGC09-
  2U-2P/4P
  hl=142 h2=100
  755lm
  13W
  PLC
  CYGC13-
  2U-2P/4P
  hI=168 h2=126
  1100lm
  18W
  PLC
  CYGC18-
  2U-2P/4P
  hI=182 h2=140
  1730lm
  26W
  PLC
  CYGC26-
  2U-2P/4P

  Average Lifespan Color Render Index Color Temperature Power Model
  8000h
  Ra>82
  2700/6400K
  7W
  CYD11-07
  8000h
  Ra>82
  2700/6400K
  7W
  CYD16-07
  8000h
  Ra>82
  2700/6400K
  9W
  CYD16-09
  8000h
  Ra>82
  2700/6400K
  11W
  CYD16-11
  8000h
  Ra>82
  2700/6400K   13W  CYD16-13
  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد. © 2013 . All Rights Reserved