• ایران نور
  • برج مسکونی
  • 3
  • irannoor
  • سازمان تنظیم مقررات
  • نورپردازی مرکز خرید گلستان

  عضویت ها

  1-    پروانه بهره برداری واحد خدمات مهندسی
  2-    پروانه بهره برداری تولید 
  3-    پروانه اشتغال به کار سازمان نظام مهندسی 
  4-    انجمن تخصصی روشنایی امریکای شمالی IESNA 
  5-    انجمن صنایع همگن برق و الکترونیک استان اصفهان 
  6-    انجمن صنفی سازندگان چراغهای روشنایی برقی در ایران 
  7-    کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران
  8-    انجمن صنایع همگن برق و الکترونیک استان اصفهان 
  9-    تعاونی پیمانکاران 
  10-    انجمن نورپردازی 
  11-    کار گروه تدوین مشخصات چراغ های LED ( تحت نظارت سازمان بهره وری و انرژی ایران )
  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد. © 2013 . All Rights Reserved