• ایران نور
  • برج مسکونی
  • 3
  • irannoor
  • سازمان تنظیم مقررات
  • نورپردازی مرکز خرید گلستان

  چراغ های وال واشر

  Outdoor
  PL01/1*1W
  490,000 ریال
  موجودی انبار: 100
  جزئیات
  PL01/3*1W
  540,000 ریال
  موجودی انبار: 100
  جزئیات
  PL01/3*1W/RGB
  580,000 ریال
  موجودی انبار: 100
  جزئیات
  PL02
  1,800,000 ریال
  موجودی انبار: 100
  جزئیات
  PL02/RGB
  1,800,000 ریال
  موجودی انبار: 100
  جزئیات
  PL03/50CM
  1,800,000 ریال
  موجودی انبار: 100
  جزئیات
  PL03/100CM
  2,400,000 ریال
  موجودی انبار: 100
  جزئیات
  PL04/9*1W
  1,600,000 ریال
  موجودی انبار: 100
  جزئیات
  PL04/12*1W
  1,900,000 ریال
  موجودی انبار: 100
  جزئیات
  PL04/18*1W
  2,200,000 ریال
  موجودی انبار: 100
  جزئیات
  PL04/9*1W/RGB
  1,500,000 ریال
  موجودی انبار: 100
  جزئیات
  PL04/18*1W/RGB
  2,100,000 ریال
  موجودی انبار: 100
  جزئیات
  PL05/30*1W
  3,200,000 ریال
  موجودی انبار: 100
  جزئیات
  PL05/RGB/36*1W
  3,160,000 ریال
  موجودی انبار: 100
  جزئیات
  PL06/24*1W
  2,500,000 ریال
  موجودی انبار: 100
  جزئیات
  PL06/36*1W
  2,890,000 ریال
  موجودی انبار: 100
  جزئیات
  PL06/24*1W/RGB
  2,350,000 ریال
  موجودی انبار: 100
  جزئیات
  PL06/36*1W/RGB
  2,660,000 ریال
  موجودی انبار: 100
  جزئیات
  PL07/36*1W
  3,200,000 ریال
  موجودی انبار: 100
  جزئیات
  PL07/60*1W
  5,300,000 ریال
  موجودی انبار: 100
  جزئیات
  PL07/84*1W
  5,950,000 ریال
  موجودی انبار: 100
  جزئیات
  PL07/36*1W/RGB
  2,900,000 ریال
  موجودی انبار: 100
  جزئیات
  PL07/60*1W/RGB
  4,400,000 ریال
  موجودی انبار: 100
  جزئیات
  PL07/84*1W/RGB
  4,990,000 ریال
  موجودی انبار: 100
  جزئیات
  EF-05/250W
  3,350,000 ریال
  موجودی انبار: 100
  جزئیات
  EF-05/400W
  3,500,000 ریال
  موجودی انبار: 100
  جزئیات
  EF-06/1000W
  9,800,000 ریال
  موجودی انبار: 100
  جزئیات
  PLJ21-10W
  700,000 ریال
  موجودی انبار: 20
  جزئیات
  PLJ21-30W
  1,500,000 ریال
  موجودی انبار: 26
  جزئیات
  PLJ21-50W
  1,700,000 ریال
  موجودی انبار: 2
  جزئیات
  FLJ02-3W
  480,000 ریال
  موجودی انبار: 30
  جزئیات
  PLJ03-18W
  2,500,000 ریال
  موجودی انبار: 48
  جزئیات
  FLJ10-12W
  2,200,000 ریال
  موجودی انبار: 47
  جزئیات
  FLJ10-18W
  2,500,000 ریال
  موجودی انبار: 20
  جزئیات
  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد. © 2013 . All Rights Reserved